Klubi kodukord

 

 1. Klubiga liitumine ja klubist lahkumine

  1. Peale kahe nädalast katseaega otsustavad treener ja lapsevanem, kas laps liitub FC Nõmme United / Mart Poomi Jalgpallikooliga.
  2. Klubiga liitumise korral tuleb täita vormikohane ankeet, mille saab lapsevanem kas treeneri käest või klubi kontorist.
  3. Lapsevanem kohustub tasuma igakuist liikmemaksu iga kuu vastavalt esitatud arvele.
   • Kui peres on 2 last ja mõlemad lapsed käivad Mart Poomi Jalgpallikoolis ning ka  pearahad laekuvad MPJK-le, siis on teise lapse liikmemaks poole odavam.
   • Kui peres on 3 last ja kõik kolm last käivad Mart Poomi Jalgpallikoolis ning ka pearahad laekuvad MPJK-le, siis võib kolmas laps käia trennis tasuta.
  4. Klubi liikmemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt (k.a suvekuudel) ning ka juhul, kui treeningutest on puudutud. ( v.a pikemaajalisem haigus või trauma).
  5. Kui liikmemaks on tasumata, siis on treeneril õigus järgmisel kuul last mitte trenni lubada. 
  6. Liitumisel klubiga nõustub lapsevanem sellega, et Tallinna Spordiameti poolt määratud pearahad laekuvad Mart Poomi Jalgpallikoolile. Kui pearaha kinnitus on tehtud teisele klubile või jäetakse tegemata lisandub kuutasule 10 €.
  7. Klubil on õigus teha 2x aastas treeninggrupis korrektuure vaadates lapse sportlikku taset (arengut) ja perspektiivi, tahtelisi omadusi, treeningutel ja võistlustel kohalkäimist, käitumist ning lapse üldist suhtumist. 
  8. Klubist lahkumise korral tuleb täita vastav vabas vormis avaldus.
 2. Treeningud ja võistlused

  1. Treeningud toimuvad vastavalt vanusele 3-4 korda nädalas.

  2. Treeninguid viivad läbi Jalgpalliliidu koolitusega treenerid.

  3. Kõigil vanusegruppidel (v.a algajatel) on võimalus osa võtta võistlustest ja turniiridest.

  4. Treeningult või mängult puudumise korral palun teavitada treenerit nii ruttu kui võimalik.

  5. Treeningutel on kohustuslik vastav käitumine, mis ei sisalda ropendamist ega treeneri sõna mitte kuulamist. Vastaval juhul on treeneril õigus laps trennist ära saata.

  6. Treeningutel ja mängudel kohustub noormängija hoidma oma klubi mainet ning mitte sattuma konflikti ei oma klubikaaslaste ega vastasmängijatega. Vastaval juhul teeb treener otsuse, kas järgmisel korral see noormängija on koosseisu arvatud või mitte.

 3. Eesti Noorte Meistrivõistlustele registreeritud mängija

  1. Kõik noormängijad, kes on Jalgpalliklubi FC Nõmme United all registreeritud ENMV-le ning kellele on vormistatud EJL mängijakaardid, on kohustatud osalema hooaja jooksul meistrivõistluste mängudes.

  2. Juhul, kui mängija ei saa mingil põhjusel mängudel osaleda, on lapsevanem kohustatud sellest varakult treenerile teatama, et treener saaks teha vastavad muudatused.

  3. Mängija liikumine ühest klubist teise on võimalik ainult vastava kokkuleppe saavutamisel teise klubiga.

 4. Lapsevanema kohustused

  1. Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla.

  2. Probleemide ja arusaamatuste korral palume lapsevanemal  teavitada treenrit või klubi juhtkonda, et saaksime sellega kiiremas korras tegeleda ning üheskoos lahenduse leida.

  3. Lapsevanem ei sekku treeneri töösse treeningutel ega võistlustel ning loobub nii enda, kui ka teiste laste juhendamisest või kritiseerimisest.