NOORMÄNGIJATE ÜLEMINEKUD

Noormängijad, kelle mängijaõigused kuuluvad teisele jalgpalliklubile ning soovivad liituda FC Nõmme Unitediga, tuleb läbi teha järgmine protsess:

  1. Teavitage FC Nõmme Unitedi noortetöö juhti, et soovite klubi vahetada ja liituda FC Nõmme Unitediga. FC Nõmme Unitedi noortetöö juht on Madis Metsmägi, kellele saate kirjutada madismetsm@gmail.com
  2. Teavitage endise klubi treenerit ja noortetöö juhti, et soovite klubi vahetada.
  3. FC Nõmme United pakub tavaliselt siis klubiga liituda soovijale kahenädalast prooviaega.
  4. Kui prooviaeg on edukas, võtab FC Nõmme Unitedi noortetöö juht pärast seda ühendust endise klubiga ning suhtleb üleminekutingimuste osas. Üleminek on kas lõplik ehk mängija klubiline kuuluvus tuleb lõplikult FC Nõmme Unitedile või hooajaline, kus mängija klubiline kuuluvus ei muutu vaid FC Nõmme United omandab mängijaõigused kuni hooaja lõpuni.
  5. Kui tingimused sobivad nii endisele klubile, FC Nõmme Unitedile ja lapsevanemale, siis vormistab FC Nõmme United noortetöö juht ametliku üleminekudokumendi või hooajalise üleminekudokumendi, millele on vaja kõikide osapoolte allkirju. Mängija üleminekudokumenti saab digiallkirjastada ja registreerida Eesti Jalgpalli Liidu ERIS-e keskkonnas.
  6. Kui endine klubi ja FC Nõmme United ei ole omavahel mängija üleminekuks kokkulepet saavutanud, on endisel klubil õigus mängija lõpliku ülemineku eest nõuda ülemineku registreerimistasu lähtuvalt Eesti Jalgpalli Liidu reeglitest, millega saate tutvuda lähemalt siin: "Mängijate staatust ja üleminekuid reguleeriv kord".

Meesharrastusjalgpalluri eest on endisel klubil olenevalt mängija vanusest nõuda registreerimistasu järgmistel tingimustel:
a)  10-aastane ja noorem mängija – 0 eurot;
b)  11–12-aastane mängija – 900 eurot;
c)  13–14-aastane mängija – 1800 eurot;
d)  15–16-aastane mängija – 2700 eurot;
e)  17–18-aastane mängija – 3600 eurot;
f)  19 – aastane mängija – 3600 eurot;

Kui klubid ei jõua ülemineku tingimuste osas kokkuleppele, siis on võimalik see lahendada ka Eesti Jalgpalli Liidu Mängija ülemineku kompensatsioonide lahendamise ad hoc komisjonis. Vastavalt Korra artiklile 31 on EJL-il õigus luua komisjon, kelle pädevuses on Korra ülemineku registreerimistasudega seotud otsuse tegemine. Komisjon teeb otsuseid näiteks järgnevatel juhtudel (loetelu ei ole lõplik):

  1. kui mängija kolib jalgpallist sõltumatutel põhjustel teise elukohta või kui klubi vahetab treeningute läbiviimise asukohta ja mängijal ei ole võimalik endise klubi treeningutel osaleda;
  2. kui mängija klubivahetuse põhjuseks on treeneri või klubi hoolimatu või ebaväärikas käitumine või treeneri raske distsiplinaarmääruse rikkumine;
  3. kui noorte võistlustel osalev mängija või tema lapsevanem/hooldaja on klubile tasunud klubi liikme- vms maksu või mistahes muu tasuna summa (v.a turniiridel osalemise ja varustuse kulud), mis on suurem kui selle piirkonna tavapärane tasu;
  4. muud erijuhtumid.

Kui üleminek ei kvalifitseeru ühegi eelneva mainitud punkti alla, siis teavitab noortetöö juht lapsevanemat edasisest protsessist.